ארכיון תגיות: רוח

חג הרוח והשלווה

חג השבועות הפך בשנים האחרונות לחג יצרני החלב שנהנים מאוד להשכיח מאיתנו את שבעת המינים ואת ביכורי הפירות והירקות להם מוקדש חג הביכורים.
משמעות נוספת של חג השבועות היא המשמעות העמוקה והרוחנית שלו.
זהו חג בו אנו חוגגים את היותנו טהורים ומוכנים לקבלת החוקים הרוחניים והמעשיים המהווים יסוד לאנושות.
חג מתן תורה
החג מגיע לאחר חג הפסח בו נפטרנו מהחמץ-מהמנהגים הלקויים,מהלכלוך ולו הקטן ביותר והשתחררנו מפרעה,מהרודנות של המחשבה המגבילה והמקטינה. להמשיך לקרוא חג הרוח והשלווה